Wim de Vries

Vries, Wim, de

Hoogleraar op het gebied van de milieusysteemanalyse, Universiteit Wageningen

Prof. dr. ir. Wim de Vries is hoogleraar op het gebied van de milieusysteemanalyse aan de Universiteit Wageningen. Zijn leerstoel is “Integrale stikstofeffectanalyse” maar het onderzoek is breder dan stikstof alleen. Zijn onderzoek richt zich met name op effecten van de toevoer van stikstof, fosfaat, zuur en zware metalen aan landbouwgronden en bosgronden op lucht-, bodem- en waterkwaliteit. Hij onderzoekt ook de gevolgen van veranderingen in stikstof- en fosfaatbelasting op ecosysteem diensten, zoals de productiviteit en koolstofopslag van bossen en de diversiteit van plantensoorten. Zijn specifieke expertise betreft het combineren van experimenten, meetgevens en bodemmodellen, die op verschillende schaalniveaus (regio’s in Nederland, Europa, China, Wereld) worden ingezet om duurzaam land en bodemgebruik te bevorderen. Wim de Vries heeft ruim 500 artikelen, boekbijdragen en rapporten als auteur en coauteur geschreven over bovengenoemde onderwerpen, waarvan meer dan 200 artikelen in internationale tijdschriften.Stikstof

Een hoorcollege over de effecten van stikstof op natuur, gezondheid en klimaat

Door: Erisman, Jan Willem | Vries, Wim, de

Prijs: 7,50


In dit hoorcollege bespreken Jan Willem Erisman en Wim de Vries de historie en de oorsprong van de stikstofproblematiek, met daarbij aandacht voor de modellen en metingen die ons in staat stellen .... Lees meer