Stoïcijnse levenskunst

Stoïcijnse levenskunst - hoorcolleges Home Academy

Stoïcijnse levenskunst

Een hoorcollege over de praktische filosofie van geluk en wijsheid

Door: Reijen, Mirjam, van

Luisterduur: 6 uur 29 minuten
Datum uitgave: 18/05/2012
ISBN: 9789491224331
Prijs: 39,95


Samenvatting

Mensen lijden niet door de dingen die hun overkomen, maar door hun gedachten daarover. Irrationele gedachten veroorzaken negatieve emoties als irritatie, angst, teleurstelling, jaloezie en schuldgevoel. Dit soort emoties heeft geen enkele positieve functie.

Wie van lijder (passief) tot leider (actief) wil worden, kan terecht bij de Stoïcijnse levenskunst van onder meer Epictetus, Spinoza en Sartre. Daarbij hoort ook het keuzes maken zonder nodeloze onzekerheid en gepieker vooraf en zonder zinloze spijt- en schuldgevoelens achteraf.

Aan de hand van veel alledaagse voorbeelden vertelt Miriam van Reijen – zelf enthousiast stoïcijn – hoe het mogelijk is om te leven zonder irritaties en teleurstelling. Je kunt keuzes maken zonder nodeloze onzekerheid en gepieker vooraf, en zonder zinloze spijt- en schuldgevoelens achteraf.

Dit is een uitgave van ISVW.


Inhoudsopgave


College 1. Stoïcijnse levenskunst als praktische filosofie

H1. Introductie
H2. Praktische filosofie
H3. Stoïcijnse levenskunst
H4. Vier filosofische scholen
H5. Het begrip stoïcijns
H6. Het belang van taal in de filosofie
H7. Twee manieren om van geluk te spreken
H8. Epicurus versus de stoïcijnen
H9. Bedreigingen voor het geluk
H10. De band tussen wijsheid en geluk
H11. Misvattingen over Stoïcijnen
H12. De waarheid van de gedachten is in het geding

 

College 2. Seneca

H13. Het leven van Seneca
H14. Hoe ontstaat woede?
H15. Er zijn twee gedachten nodig voor woede
H16. Vijf argumenten van Seneca tegen de woede
H17. Is woede nodig?
H18. Het gevoel woede doet niets!
H19. Woede lucht zo lekker op
H20. Seneca over verdriet

 

College 3. Epictetus

H21. Epictetus en het abc
H22. Wat is een emotie?
H23. Wat is waar?
H24. Een verwachting leidt nooit tot teleurstelling
H25. Schuldgevoel
H26. Jaloezie en afgunst
H27. Angst als grootste bedreiging voor het geluk
H28. Een stoïcijnse oefening

 

College 4. Epicurus

H29. Epicurus, een halve stoïcijn
H30. De hedonistische calculus
H31. ‘Ik zou willen’ is geen willen
H32. Je doet altijd wat je het liefste wilt
H33. Niet kiezen is ook kiezen
H34. Waarden en normen
H35. De tuin van Epicurus
H36. Moetofilie

 

College 5. Spinoza

H37. Benedictus de Spinoza
H38. Spinoza’s godsbeeld
H39. Spinoza is een naturalist
H40. Er bestaan alleen werkoorzaken
H41. Geen vrije wil, dus ook geen kwaad
H42. Wat passies zijn en hoe ze ontstaan
H43. Drie manieren van kennen
H44. Determinisme ja, fatalisme nee!
H45. Een oefening tegen schuldgevoel
H46. Het ‘druppel-in-de-emmer-watersyndroom’
H47. Spinoza en de neurosofen

 

College 6. Sartre en het existentialisme

H48. Existentialisme
H49. Jij maakt jezelf tot wie je bent
H50. Verantwoordelijkheid
H51. Magie en emotie
H52. Vrijheid in gebondenheid
H53. Veroordeeld om te kiezen
H54. Spinoza versus Sartre
H55. Bestaat de vrije wil?


Over de spreker: Reijen, Mirjam, van

Miriam van Reijen is afgestudeerd in de sociale filo­sofie en ethiek (Nijmegen, 1974), en in de cultuur- en godsdienstso­ciolo­gie (Nijmegen, 1983). Van 1973 -1985 was zij o.a. wetenschappelijk mede­werker filosofie aan de medische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en docent aan diverse be­roepsoplei­dingen voor maat­schappe­lijk werkers en architec­ten.

Na een verblijf van 6 jaar in Nicaragua woont en werkt zij sinds 1990 weer in Breda. Zij was tot 1 januari 2011 werkzaam als docent filosofie en ethiek aan de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool, Breda, en aan de opleiding Social Work van Fontys Hogeschool, Tilburg en Eindhoven. Vanaf 1996 is zij werkzaam als docent aan de Senioren Academie Brabant (HOVO) van de Universiteit van Tilburg.

Daarnaast houdt zij zich al jarenlang intensief bezig met Spinoza; in het bijzonder zijn theorie over de passies en zijn politieke filosofie, waarop zij 21 juni 2010 is gepromoveerd aan de universiteit van Tilburg. Zij is bestuurslid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP) en bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis.
Zij heeft een lange ervaring in het geven van lezingen, workshops, trainingen en cursussen zoals Filosoferen over emoties, Filosoferen over de goede keuze, Filosofie als levenskunst en Geluk door wijsheid voor diverse instellingen, organisaties en verenigingen en in verschillende filosofische centra in Nederland en Frankrijk.

Van 1998 tot 2008 leidde zij een eigen socratisch Filosofisch Café in Breda, en nog steeds leidt zij incidentele filosofische café’s in Vlaanderen en Nederland.

Met ingang van het cursusjaar 2010/2011 verzorgt zij op de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden (www.isvw.nl) als hoofddocent een basisopleiding Filosofie in de Praktijk. Tevens coördineert zij de drie specialisaties (beroepsopleidingen) daarvan, die door ervaren docenten in de betreffende praktijk worden verzorgd: filosofisch consulent, socratisch gespreksleider en kinder- en jongerenfilosoof.