Mirjam van Reijen

Reijen, Mirjam, van

Docent filosofie aan de ISVW

Miriam van Reijen is afgestudeerd in de sociale filo­sofie en ethiek (Nijmegen, 1974), en in de cultuur- en godsdienstso­ciolo­gie (Nijmegen, 1983). Van 1973 -1985 was zij o.a. wetenschappelijk mede­werker filosofie aan de medische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en docent aan diverse be­roepsoplei­dingen voor maat­schappe­lijk werkers en architec­ten.

Na een verblijf van 6 jaar in Nicaragua woont en werkt zij sinds 1990 weer in Breda. Zij was tot 1 januari 2011 werkzaam als docent filosofie en ethiek aan de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool, Breda, en aan de opleiding Social Work van Fontys Hogeschool, Tilburg en Eindhoven. Vanaf 1996 is zij werkzaam als docent aan de Senioren Academie Brabant (HOVO) van de Universiteit van Tilburg.

Daarnaast houdt zij zich al jarenlang intensief bezig met Spinoza; in het bijzonder zijn theorie over de passies en zijn politieke filosofie, waarop zij 21 juni 2010 is gepromoveerd aan de universiteit van Tilburg. Zij is bestuurslid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP) en bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis.
Zij heeft een lange ervaring in het geven van lezingen, workshops, trainingen en cursussen zoals Filosoferen over emoties, Filosoferen over de goede keuze, Filosofie als levenskunst en Geluk door wijsheid voor diverse instellingen, organisaties en verenigingen en in verschillende filosofische centra in Nederland en Frankrijk.

Van 1998 tot 2008 leidde zij een eigen socratisch Filosofisch Café in Breda, en nog steeds leidt zij incidentele filosofische café’s in Vlaanderen en Nederland.

Met ingang van het cursusjaar 2010/2011 verzorgt zij op de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden (www.isvw.nl) als hoofddocent een basisopleiding Filosofie in de Praktijk. Tevens coördineert zij de drie specialisaties (beroepsopleidingen) daarvan, die door ervaren docenten in de betreffende praktijk worden verzorgd: filosofisch consulent, socratisch gespreksleider en kinder- en jongerenfilosoof.Stoïcijnse levenskunst

Een hoorcollege over de praktische filosofie van geluk en wijsheid

Door: Reijen, Mirjam, van

Prijs: 39,95


Mensen lijden niet door de dingen die hun overkomen, maar door hun gedachten daarover. Irrationele gedachten veroorzaken negatieve emoties als irritatie, angst, teleurstelling, jaloezie en schuldgevoel. Dit soort emoties heeft geen enkele .... Lees meer