Thomas More

Thomas More

Thomas More

Een hoorcollege over zijn leven en zijn werk Utopia

Door: Achterhuis, Hans

Luisterduur: 1 uur 18 minuten
Datum uitgave: 01/10/2010
ISBN: 9789085301561
Prijs: 10,00


Samenvatting

IIn 2016 was het 500 jaar geleden dat Utopia van Thomas More verscheen. Een filosofisch én literair meesterwerk dat 500 jaar na dato nog altijd één van de bestverkochte en gelezen klassiekers is. Hans Achterhuis behandelt in zijn college het leven van Thomas More en de ontstaansgeschiedenis en inhoud van Utopia.

Om de politiek van zijn tijd te bekritiseren verpakt More zijn opvattingen in een reisverhaal: het eiland Utopia is het literaire antwoord van More op de grote kloof tussen arm en rijk, op de corrupte machthebbers en de onmacht van de politiek.

Download de bijlage bij het hoorcollege Thomas More.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. de Rode Hoed.


Inhoudsopgave


College 1. Het mysterie More
H1. Een korte biografie
H2. Humanist of ketterjager?
H3. Martelaar van het geweten

 

College 2. More’s Utopia
H4. De inhoud van Utopia
H5. Utopia: geen utopie?
H6. Het vertoog van de utopie


Over de spreker: Achterhuis, Hans

Prof. dr. Hans Achterhuis studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Straatsburg. In 1967 promoveerde hij op een studie over Albert Camus. Van 1973 tot 1990 was hij verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast was hij van 1988 tot 1991 bijzonder hoogleraar in de milieufilosofie aan de Landbouw-universiteit van Wageningen. Van 1990 tot 2007 was Achterhuis hoogleraar Algemene Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. In 2010 werd Hans Achterhuis door o.a. Trouw en Filosofie Magazine uitgeroepen tot Denker des Vaderlands, een eretitel die hij in 2013 heeft overgedragen.

Naast talrijke publicaties in diverse wetenschappelijke en algemene tijdschriften en verzamelbundels, schreef prof. Achterhuis de volgende boeken:
– Utopie, Amsterdam, 2006
– Met alle geweld, Rotterdam Lemniscaat 2008
– De utopie van de vrije markt, Rotterdam Lemniscaat 2010
– Zonder vrienden geen filosofie, Rotterdam Lemniscaat 2011
– Tegendenken. (Samen met Henk Steenhuis) Lemniscaat 2013
– De kunst van het vreedzaam vechten (Samen met Nico Koning) Lemniscaat 2014
– Erfenis zonder testament. Filosofische overwegingen bij de tien geboden (Samen met Maarten van Buuren) Lemniscaat 2015

Zowel Met alle geweld als De utopie van de vrije markt werd bekroond met de Socrates Wisselbeker voor het beste Nederlandstalige filosofieboek van het jaar.