Vrijheid en verplichting

Vrijheid en verplichting

Vrijheid en verplichting

Een hoorcollege over grote denkers over de wijsgerige ethiek

Door: Philipse, Herman

Luisterduur: 8 uur 43 minuten
Datum uitgave: 23/06/2011
ISBN: 9789085309147
Prijs: 35,00


Samenvatting

De titel Vrijheid en verplichting is ontleend aan de ethische theorie van Immanuel Kant en is een bijzonder actueel thema. Vanaf de Griekse oudheid tot op heden denken filosofen na over de menselijke ethiek. Geïnspireerd door urgente morele vraagstukken en de menselijke beperkingen, ontwikkelden filosofen opvattingen over ethiek die ook nu nog van grote waarde zijn.

Herman Philipse behandelt een selectie van grote westerse filosofen over ethiek, waaronder Plato, Aristoteles, Descartes, Hobbes, Spinoza, Hume, Kant, Nietszche en Levinas.

Download de bijlage bij het hoorcollege Vrijheid en verplichting.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Utrecht.


Inhoudsopgave


College 1. Plato: Euthyphro, Gorgias, Politeia
H1. Intro: Van Madoff naar Plato
H2. Doel, opzet en methode van de collegereeks
H3. Ethiek en politiek volgens de Politeia (ca 380 v. Chr)

 

College 2. Aristoteles: Ethica Nicomachea
H4. Inleiding
H5. Het Gulden Midden
H6. Het beste leven

 

College 3. Receptie van de stoa in de ethiek van Descartes
H7. Ethiek als therapie
H8. Voorlopige en definitieve ethiek
H9. Les passions de l’├óme / Tr├óit├ę des passions

 

College 4. Thomas Hobbes en Baruch Spinoza: twee radicale verlichters
H10. Individu en totaliteit bij twee deterministische denkers
H11. Het materialisme van Thomas Hobbes
H12. Het pan-en-theïsme van Baruch Spinoza

 

College 5. David Hume en Immanuel Kant: van empathie naar plicht
H13. Hume: A Science of Man
H14. Kant: autonomie en plicht
H15. Kant: Hoe is ethiek mogelijk?

 

College 6. Darwin, Mill en Nietzsche
H16. Charles Darwin: The Descent of Man
H17. John Stuart Mill: Utilitarianism
H18. Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral

 

College 7. Meta-ethiek van Moore tot Mackie
H19. Cognitivisme
H20. Non-Cognitivisme
H21. Het Frege-Geach Probleem

 

College 8. Arendt, Levinas, Singer
H22. Hannah Arendt
H23. Immanuel Levinas
H24. Peter Singer


Over de spreker: Philipse, Herman

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen: God in the Age of Science?: A Critique of Religious Reason (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?