Wat is filosofie?

Wat is filosofie?

Wat is filosofie?

Een hoorcollege over het wezen van de wijsbegeerte

Door: Philipse, Herman

Luisterduur: 4 uur 3 minuten
Datum uitgave: 18/04/2017
ISBN: 9789085301653
Prijs: 25,00


Samenvatting

De oorspronkelijke betekenis van het Griekse woord voor filosofie is het houden van en zoeken naar kennis en wijsheid. Door de ontwikkeling van de wetenschap in Europa veranderden de conceptie en de functie van de wijsbegeerte. Daardoor moeten hedendaagse opvattingen van filosofie begrepen worden tegen de achtergrond van de wetenschapsgeschiedenis.

In deze vier colleges geeft Herman Philipse een historisch-systematisch overzicht van de opvattingen over wijsbegeerte aan de hand van belangrijke denkers. Telkens wordt de relatie met wetenschappelijke ontwikkelingen besproken, terwijl ook de steeds veranderende verhouding tot de christelijke godsdienst ter sprake komt. Tot slot wordt een eigen opvatting van het vakgebied verdedigd: wijsbegeerte als wetenschappelijk verantwoorde wereldbeschouwing.

Download de bijlage bij het hoorcollege Wat is filosofie?

Dit hoorcollege is georganiseerd in samenwerking met Studium Generale Universiteit Leiden.


Inhoudsopgave


College 1. “Eerste filosofie” van Aristoteles tot Descartes
H1. De metafysica van Aristoteles
H2. De Cartesiaanse Revolutie in de “Eerste Filosofie”

 

College 2. “Eerste filosofie” na Descartes: via Newton naar Kant
H3. De Newtoniaanse revolutie in de natuurkunde
H4. De Kantiaanse revolutie in de “Eerste Filosofie”
H5. Wetenschap en Godsdienst: van Newton naar Kant en Laplace

 

College 3. De Metafysica onttroond
H6. De Status van het Transcendentaal Subject: van Kant via Darwin naar Nietzsche.
H7. Het Logisch Positivisme.
H8. Theoretische Filosofie als Therapeutische Taalanalyse

 

College 4. Contemporaine Concepties. Filosofie als wetenschappelijk verantwoorde wereldbeschouwing
H9. Heropstanding “Eerste filosofie”? Continentaal contra analytisch
H10. Politieke dimensies: Hayek, Popper en Habermas
H11. Wetenschappelijk verantwoorde wereldbeschouwing


Over de spreker: Philipse, Herman

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen:Ā God in the Age of Science?: A Critique of Religious ReasonĀ (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?