Wetenschap versus Godsdienst

Wetenschap versus godsdienst

Wetenschap versus Godsdienst

Een hoorcollege over grote conflicten, van Copernicus tot Dawkins

Door: Philipse, Herman

Luisterduur: 9 uur 1 minuten
Datum uitgave: 02/02/2007
ISBN: 9789085309888
Prijs: 35,00


Samenvatting

Wanneer men de wording van onze moderne westerse cultuur wil begrijpen, is er nauwelijks een fascinerender onderwerp te bedenken dan de verhouding tussen wetenschap en godsdienst. Herman Philipse behandelt aan de hand van enkele individuele denkers uit de wetenschapsgeschiedenis, van Copernicus en Galilei, tot Darwin en Dawkins, de vraag hoe deze verhouding is veranderd onder invloed van wetenschappelijke ontdekkingen.

Download de bijlage bij het hoorcollege Wetenschap versus godsdienst.

Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Utrecht.


Inhoudsopgave


College 1. De Copernicaanse Revolutie
H1. De wetenschapshistorische achtergrond
H2. De Copernicaanse Revolutie en de Christelijke Reactie
H3. Rheticus’ tractaat Epistola de terrae motu

 

College 2. Paus Urbanus VIII contra Galileï
H4. Van Copernicus (1473-1543) tot Galileï (1564-1642)
H5. Van Siderius Nuntius (1610) tot de veroordeling (1633)
H6. Retrying Galileo, 1633-1992

 

College 3. Descartes en Spinoza. twee Atheïsten?
H7. Het nieuwe cartesiaanse wereldsysteem
H8. Spinoza’s eliminatie van de transcendente God
H9. La Querelle d’Utrecht; Transsubstantiatie; Bijbelinterpretatie

 

College 4. Mechanicisme van Newton tot Laplace
H10. Van Descartes (1596-1650) naar Newton (1642-1727)
H11. Newtoniaanse theologie
H12. Newton contra Newton: de demise van Newtoniaanse natuurlijke theologie

 

College 5. Geologie en Geochronologie
H13. Bijbelse geochronologie
H14. Geologie versus Christendom
H15. Modernere meetmethoden

 

College 6. Darwin versus Paley
H16. Natuurlijke theologie en Evolutie
H17. De evolutietheorie van Charles Darwin (1809-1882)
H18. Creationisme versus evolutietheorie

 

College 7. De Big Bang en het nieuwe creationisme
H19. Het expanderend heelal en de Big Bang
H20. Fine-tuning en anthropische beginselen
H21. Dawkins versus Intelligent Design

 

College 8. Godsdienst in ons tijdperk van wetenschap
H22. Het probleem der religieuze onderzoeksmethoden
H23. Het probleem van de autoriteit van openbaringen
H24. Bieden intuïtionistische of niet-cognitieve interpretaties van religie uitkomst?


Over de spreker: Philipse, Herman

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen: God in the Age of Science?: A Critique of Religious Reason (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?