FP Boedha Braak

Braak, van der, André

Hoogleraar Boeddhistische filosofie aan de VU

Prof. dr. André van der Braak is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam benoemd op Nicolaas Pierson-leerstoel voor Boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities. Hij studeerde klinische psychologie en vergelijkende wijsbegeerte in Amsterdam. In 1986 studeerde hij af op Nietzsche en het boeddhisme. Van 1987 tot 1998 was hij intensief betrokken bij de leefgemeenschap van Amerikaans spiritueel leraar Andrew Cohen. Sinds 1998 beoefent hij zen. Hij promoveerde in juni 2004 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij doceerde over Nietzsche en het christendom aan de UvA, geeft lezingen, en doceert filosofie aan het HOVO (VU Amsterdam).
 Hij publiceerde o.a. ‘Nietzsche and Zen, Self-overcoming without a Self’ en ‘Buddhist Transformations’ te samen met Paul van der Velde en Aloys Wijngaards.

 Oosterse filosofie

Een hoorcollege over de wijsgerige tradities uit India, China, Tibet en Japan

Door: Bijlert, van, Victor | Bor, Jan | Braak, van der, André | Dongen, van, Hein | Mansvelt Beck, Burchard Jan | Nagel, Bruno | Ransdorp, René | Schulte Nordholt, Henk | Wit, de, Han

Prijs: 40,00


In deze serie colleges over Oosterse filosofie nemen filosofen en deskundigen u mee naar verschillende filosofische en spirituele tradities in India, China, Tibet en Japan. Hindoeïsme, (zen)boeddhisme, confucianisme en taoïsme, waarbij het .... Lees meer