Buruma

Buruma, Ybo

Hoogleraar aan de Radboud Universiteit en raadsheer Hoge Raad

Prof. mr. Ybo Buruma is een van de bekendste strafjuristen van Nederland. Sedert 1 september 2011 is hij raadsheer in de Hoge Raad. Tot september 2011 was hij hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2005 tot en met 2007 was hij tevens decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Voorts is hij redacteur van het Nederlands Juristenblad.

Hij publiceert over uiteenlopende onderwerpen als opsporingsmethoden, slachtoffers, fraude, zedendelicten, georganiseerde misdaad en de europeanisering van het strafrecht. Daarbij maakt hij niet alleen van juridische, maar ook van sociaal-wetenschappelijke (criminologische) inzichten gebruik.

 Schuld, boete, risico, drama

Een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van het strafrecht

Door: Buruma, Ybo

Prijs: 25,00


Welke invloed hebben de risicosamenleving, de dramademocratie en de terrorismebestrijding op het denken over misdaad en straf? Waarom straffen we? Wanneer spreken we van een strafbaar feit? Waar het gaat het in .... Lees meer