Dohmen, Joep

Hoogleraar Wijsgerige en Praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht

Prof. dr. Joep Dohmen (1949) is hoogleraar Wijsgerige en Praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Hij studeerde filosofie in Utrecht en Leuven. Vanaf 1992 tot 1998 was hij medeoprichter en adjunct-hoofdredacteur van Filosofie Magazine. In 1994 verscheen van zijn hand Nietzsche over de menselijke natuur. In 2002 kwam zijn boek Over levenskunst uit, een bloemlezing met de mooiste teksten over de levensvragen van de grote filosofen die nog steeds actueel zijn. In 2007 verscheen zijn monografie Tegen de onverschilligheid waarin hij pleit voor meer bezieling, en vorig jaar schreef hij het essay voor de Maand van de Filosofie: Het leven als kunstwerk (2008). Recent verscheen zijn oratie Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal (2009), over verantwoordelijkheid voor jezelf en voor anderen. 

Denken over deugden

Door: Buuren, Maarten van | Dohmen, Joep

Elke tijd kent zijn eigen invulling van de deugdethiek. Tegen de achtergrond van het huidige individualisme, de moderne vrijheid en de permissieve samenleving zien tal van .... Lees meer


Wenken voor het goede leven

Een hoorcollege over 2500 jaar deugdethiek, van Aristoteles tot Nussbaum

Door: Buuren, Maarten van | Dohmen, Joep

De westerse mens heeft de vrijheid veroverd om te kiezen wie hij wil zijn. Maar hoe moet je die vrijheid invullen? En hoe kan een maatschappij vol vrije individuen goed .... Lees meer


Levenslot of levenskunst?

Een hoorcollege over de levensvisies van grote denkers en schrijvers

Door: Buuren, Maarten van | Dohmen, Joep

'Waarom zou niet iedereen een kunstwerk van zijn leven kunnen maken?' vroeg de Franse filosoof Michel Foucault zich 25 jaar geleden af. Wij herkennen ons nog steeds in deze .... Lees meer