Marc Jansen

Jansen, Marc

Historicus en publicist

Dr. M.C. (Marc) Jansen, historicus en Oost-Europakenner, doceerde tot 2011 aan de Universiteit van Amsterdam waaraan hij nog steeds als gastonderzoeker verbonden is. Hij schreef vele boeken en artikelen over Rusland en de (voormalige) Sovjetunie, het meest recent Grensland: Een geschiedenis van Oekraïne (Van Oorschot, vijfde druk, 2015).
In oktober 2015 kwam eveneens bij Van Oorschot een nieuwe, volledig geactualiseerde tiende druk uit van Een geschiedenis van Rusland: Van Rurik tot Poetin, oorspronkelijk geschreven door J.W. Bezemer, met Marc Jansen als auteur van de drie hoofdstukken die gaan over de periode na 1991.Het Rusland van Poetin

Een hoorcollege over de historische ontwikkelingen van Rusland en Oekraïne

Door: Jansen, Marc | Krielaars, Michel | Smeets, Hubert | Starink, Laura

Prijs: 20,00


Rusland zit vast in een archaïsche machtsstructuur. De politiek in het Kremlin heeft heimwee naar de oude machtspositie uit de tijd van het communistische regime. Poetin lijkt te worden gedreven door wroeging .... Lees meer