Kern, Henk

Universitair Docent Russische geschiedenis aan de Universiteit Leiden

Dr. Henk Kern is docent moderne en contemporaine geschiedenis in de vakgroep Ruslandkunde aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde verschillende artikelen over de moderne geschiedenis van Rusland. 

Het Sovjetexperiment

Een hoorcollege over de moderne geschiedenis van Rusland

Door: Kern, Henk


Rusland in de moderne tijd maakte een aantal rigoureuze transities door. Na de Oktoberrevolutie van 1917 verandert ze van een overwegend agrarisch Tsarenrijk tot een geïndustrialiseerde socialistische heilstaat. Stalin bouwt dit .... Lees meer