Leeuwen, van, Marius

Hoogleraar aan de Universiteit Leiden

Prof. dr. Th. M. (Marius) van Leeuwen (1947) is sinds 1993 remonstrants kerkelijk hoogleraar aan de faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij doceert systematische en bijbelse theologie, liturgiek en geschiedenis van de remonstranten. Van Leeuwen schreef o.a. Van feest naar feest. De christelijke feesten – hun geschiedenis en betekenis. Bij Home Academy verscheen van Marius van Leeuwen het hoorcollege over de geschiedenis en uitleg van de bijbel. 

Christelijke Feesten

Een introductielezing op het hoorcollege Feestdagen

Door: Leeuwen, van, Marius

In deze lezing behandelt Marius van Leeuwen de christelijke feesten uit het najaar, waaronder het Allerzielen. Deze podcast is een introductielezing van zijn college .... Lees meer


Feestdagen

Een hoorcollege over de geschiedenis en betekenis van christelijke feesten.

Door: Leeuwen, van, Marius

Het christendom heeft in vele opzichten een stempel gedrukt op de Westerse cultuur. Duidelijke voorbeelden daarvan zijn het ordenen van tijd en de kalender van feesten en .... Lees meer


De Bijbel

Een hoorcollege over de geschiedenis en uitleg van de bijbel

Door: Leeuwen, van, Marius

De bijbel is een fascinerend boek, dat talloze mensen ook nu nog inspireert. Marius van Leeuwen leidt u met zijn college op boeiende wijze rond door dit soms vreemde en .... Lees meer