Frans van Lunteren

Lunteren, Frans, Van

Hoogleraar Geschiedenis van de natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden

Frans van Lunteren studeerde natuurkunde in Utrecht, waarna hij eveneens in Utrecht promoveerde op een onderzoek naar opvattingen over de zwaartekracht van Newton tot Einstein. Sinds 2002 werkt hij halftijds aan de Vrije Universiteit als hoogleraar in de geschiedenis der natuurwetenschappen en sinds 2007 tevens als Teylers hoogleraar in hetzelfde vakgebied aan de Universiteit van Leiden. Zijn onderzoek heeft vooral betrekking op de geschiedenis van de natuurkunde, de meteorologie en de astronomie in de negentiende en twintigste eeuw.Verboden boeken

Een hoorcollege over foute en verboden werken in de letterkunde, wetenschap en politiek

Door: Lunteren, Frans, Van | Vliet, Rietje, Van | Mathijsen, Marita | Melching, Willem | Sliggers, Bert

Prijs: 20,00


Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst zijn er altijd bepaalde boeken verboden geweest. Werken op het gebied van de wetenschap, filosofie, godsdienst, seks en politiek. Er zijn ook tal van ā€˜fouteā€™ boeken .... Lees meer