Luc Panhuysen

Panhuysen, Luc

Historicus en publicist

Luc Panhuysen is geboren in Den Haag en studeerde geschiedenis. Hij werkte daarna tien jaar als journalist bij┬áhet Parool┬áen de┬áGroene Amsterdammer. Zijn eerste historische publicaties betroffen minibiografie├źn van Rousseau en Lord Byron. Zijn studie over de wederdopers werd herdrukt en gevolgd door een aparte uitgave over Jantje van Leiden, ├ę├ęn van de radicale leiders van de wederdopers. Vervolgens schreef hij een omvangrijke dubbelbiografie over de gebroeders Johan en Cornelis de Witt. Over het ‘Rampjaar’ 1672, waarin zij vermoord werden, verscheen in 2009 zijn historische studie┬áRampjaar 1672. Naar aanleiding van zijn studie over de gebroeders de Witt werd eind 2005/begin 2006 in het Dordrechts Museum een tentoonstelling gehouden met als titel┬áGebroeders de Witt: macht en onmacht in de gouden eeuw. Panhuysen vervulde de rol van gastconservator bij deze tentoonstelling.Nederland & de Gouden Eeuw

Door: Rodr├şguez P├ęrez, Yolanda | Prak, Maarten | Groenveld, Simon | Panhuysen, Luc

Prijs: 25,00


Oorlogen economische groei cre├źerden de Gouden Eeuw. In de Gouden Eeuw groeide de kleine Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uit een wereldwijd handelsimperium dat op cultureel en wetenschappelijk gebied tot zijn gelijke .... Lees meer


Nederlandse geschiedenis

Een hoorcollege over de Nederlandse geschiedenis, van de prehistorie tot nu

Door: Kooijmans, Leendert Louwe | Pleij, Herman | Nierop, Henk, van | Panhuysen, Luc | Sas, Niek, van | Nederlandse geschiedenis

Prijs: 17,99


De complete Nederlandse geschiedenis verteld door vooraanstaande historici: Leendert Louwe Kooijmans, Herman Pleij, Henk van Nierop, Luc Panhuysen, Niek van Sas en Piet de Rooy. Deze zes historici nemen u op hun .... Lees meer