Rossem, van, Maarten

Emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht

Maarten van Rossem is historicus en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis en politiek van de Verenigde Staten. Als Amerika-deskundige treedt hij regelmatig op in allerlei televisie-uitzendingen en houdt hij regelmatig lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Hij heeft diverse publicaties voor een breed publiek op zijn naam staan, waaronder Heeft geschiedenis nut?, De Wereld volgens Maarten van Rossem en Waarom de stoommachine geen Chinese uitvinding is.

In zijn tijdschrift Maarten! presenteert hij de toestand in de wereld en relativeert hij de in zijn ogen hysterische berichtgeving rondom het nieuws: zowel op wereld- als lokaal niveau. Met zijn onderkoelde humor en verrassende feitenkennis analyseert én fileert hij de historische en huidige (politieke) gebeurtenissen.

Bij Home Academy zijn van hem de volgende hoorcolleges verschenen: Amerika, Hitler, Koude Oorlog, Geschiedenis in het groot, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, de Atoombom, Lenin en Stalin, Populisme, Kapitalisme, Industriële revolutie, WO1 en Europa, De Amerikaanse presidentsverkiezingen en Kunnen we leren van het verleden?

  

Europa

Een hoorcollege over de geschiedenis van de Europese samenwerking

Door: Rossem, van, Maarten

Maarten van Rossem schetst in dit hoorcollege de sociaal-economische geschiedenis van de Europese samenwerking na de Tweede Wereldoorlog en de daarmee samenhangende .... Lees meer


Kunnen we leren van het verleden?

Een hoorcollege over het nut van geschiedenis

Door: Rossem, van, Maarten

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar kunnen we wel van het verleden leren? Misschien helpt geschiedenis gebeurtenissen, trends en .... Lees meer


De Amerikaanse presidentsverkiezingen

Een hoorcollege over de ontwikkelingen van 1960 tot nu

Door: Rossem, van, Maarten

Op dinsdag 8 november 2016 kiest Amerika een nieuwe president. Maar hoe werken die verkiezingen nou precies? Zo is de winnaar niet noodzakelijkerwijs de persoon met de meeste .... Lees meer


WO1 en Europa

Een hoorcollege over de invloed van de Eerste Wereldoorlog op de Europese geschiedenis

Door: Rossem, van, Maarten

Honderd jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog analyseert historicus Maarten van Rossem de invloed van deze ‘Grote Oorlog’ op de Europese geschiedenis. Hij schetst .... Lees meer


Industriële revolutie

Een hoorcollege over de ontstaansgeschiedenis van het industriële westen

Door: Rossem, van, Maarten

In dit vier uur durende hoorcollege geeft Maarten van Rossem zijn visie op de ontstaansgeschiedenis van het industriële westen. Hij verhaalt over de ontwikkelingen die de .... Lees meer


Heeft wetenschap nut?

Een hoorcollege van vijf hoogleraren over het belang van hun vakgebied voor Nederland

Door: Icke, Vincent | Mathijsen, Marita | Meijer, Fik | Philipse, Herman | Rossem, van, Maarten

Heeft wetenschap nut? Deze vraag is even briljant als absurd. Absurd omdat er maar weinig mensen zullen twijfelen aan de toegevoegde waarde die de moderne wetenschap ons sinds .... Lees meer


Kapitalisme

Een hoorcollege over de geschiedenis van onze moderne maatschappij

Door: Rossem, van, Maarten

Maarten van Rossem behandelt in dit college de geschiedenis van het Westerse  kapitalisme in de afgelopen eeuw, van de Great Depression tot nu. In de drie decennia na de .... Lees meer


Populisme

Een hoorcollege over de geschiedenis van de populistische politiek in Nederland

Door: Rossem, van, Maarten

Sinds de snelle opkomst van Pim Fortuin in 2002 is de Nederlandse politiek veranderd. De politieke partijen lijken zich inmiddels te hebben hervonden. Niet door zich tegen .... Lees meer


Lenin en Stalin

Een hoorcollege over de leiders van revolutionair Rusland

Door: Rossem, van, Maarten

Vladimir Lenin en Josef Stalin waren de eerste twee leiders van de Sovjet-Unie. Door de verschillen in achtergrond, opleiding en ideologische opvattingen, hebben zij hun eigen .... Lees meer


Tweede Wereldoorlog

Een hoorcollege over 's werelds grootste gewapende conflict

Door: Rossem, van, Maarten

Nederlands bekendste historicus Maarten van Rossem analyseert het ontstaan, het verloop en de gevolgen van het omvangrijkste gewapende conflict dat de wereld gekend heeft. In .... Lees meer


De Atoombom

Een hoorcollege over de geschiedenis van de nucleaire wapenwedloop

Door: Rossem, van, Maarten

In 1939 startten de Amerikanen in het geheim het Manhattan Project dat zou leiden tot de ontwikkeling van de atoombom en het gebruik ervan op Hiroshima en Nagasaki. Maarten .... Lees meer


Eerste Wereldoorlog

Een hoorcollege over het ontstaan, het verloop en de gevolgen

Door: Rossem, van, Maarten

Het begin van de 20e eeuw werd geconfronteerd met een van de bloedigste conflicten uit de geschiedenis. Een groot deel van de politieke geschiedenis van die eeuw kan herleid .... Lees meer


Big Bang tot heden

Een introductie op het hoorcollege "Geschiedenis in het groot"

Door: Rossem, van, Maarten

Deze lezing van Maarten van Rossem biedt de luisteraar een inleiding in de wereldgeschiedenis op grote schaal. Wat is onze plaats binnen de geschiedenis van de mensheid, van .... Lees meer


Geschiedenis in het groot

Een hoorcollege over de wereldgeschiedenis, van de big bang tot het heden

Door: Rossem, van, Maarten

Wat is onze plaats binnen de geschiedenis van de mensheid, van het leven op aarde, van onze planeet, het zonnestelsel en het gehele heelal? Waarom zouden we ons moeten .... Lees meer


Koude Oorlog

Een hoorcollege over de wereldgeschiedenis van de strijd tussen Oost en West

Door: Rossem, van, Maarten

De Koude Oorlog was lang niet zo koud als de term doet vermoeden. Aan de periferie van beide invloedssferen werd wel degelijk bloedig gestreden. Conflicten in Korea, Cambodja .... Lees meer


Adolf Hitler

Een lezing over het belang van de persoon Hitler voor de opkomst en ondergang van het Derde Rijk

Door: Rossem, van, Maarten

Op 12 juni 2005 organiseerde Home Academy bij Boekhandel Scheltema een lezing met Maarten van Rossem over Adolf Hitler. Hoe groot was Hitlers betekenis voor de opkomst en .... Lees meer


Hitler

Een hoorcollege over de opkomst en ondergang van Adolf Hitler

Door: Rossem, van, Maarten

In deze colleges plaatst Maarten van Rossem het leven van Hitler in een historische context. Veel is er bekend over de gruwelen uit de Tweede Wereldoorlog, maar hoe was het .... Lees meer


Amerika

Een hoorcollege moderne geschiedenis van de V.S.

Door: Rossem, van, Maarten

In zijn hoorcollege over de moderne geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika zet Maarten van Rossem op humoristische wijze de ontwikkeling van de V.S. in de 20e eeuw .... Lees meer