Maarten van Rossem  

Rossem, van, Maarten

Emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht

Maarten van Rossem is historicus en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis en politiek van de Verenigde Staten. Als Amerika-deskundige treedt hij regelmatig op in allerlei televisie-uitzendingen en houdt hij regelmatig lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Hij heeft diverse publicaties voor een breed publiek op zijn naam staan, waaronder Heeft geschiedenis nut?, De Wereld volgens Maarten van Rossem en Waarom de stoommachine geen Chinese uitvinding is.

In zijn tijdschrift Maarten! presenteert hij de toestand in de wereld en relativeert hij de in zijn ogen hysterische berichtgeving rondom het nieuws: zowel op wereld- als lokaal niveau. Met zijn onderkoelde humor en verrassende feitenkennis analyseert én fileert hij de historische en huidige (politieke) gebeurtenissen.

Bij Home Academy zijn van hem de volgende hoorcolleges verschenen: Amerika, Hitler, Koude Oorlog, Geschiedenis in het groot, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, de Atoombom, Lenin en Stalin, Populisme, Kapitalisme, Industriële revolutie, WO1 en Europa, De Amerikaanse presidentsverkiezingen en Kunnen we leren van het verleden?

  

Typisch Nederland Typisch Maarten!

Een hoorcollege over het Nederland volgens Maarten van Rossem

Door: Rossem, van, Maarten


Nederland is een typisch calvinistisch land waar het voortdurend regent, ons land puilt bovendien uit van de uitkeringstrekkers, heeft een beroerde keuken en een bijzonder ongunstig belastingklimaat. Het zijn maar enkele van de .... Lees meer


De Volksauto

Een hoorcollege over de geschiedenis van de gezinswagen

Door: Rossem, van, Maarten


  De 20ste eeuw is de eeuw van de massamotorisering. In 1913 begon de eerste massale serieproductie van auto’s in Amerika. Door een efficiënt productieproces lukte het de industrieel Henry Ford om de T-Ford relatief .... Lees meer


De Verenigde Staten

Een hoorcollege over de geschiedenis van Amerika, van Columbus tot Obama

Door: Bilt, Eduard, van de | Rossem, van, Maarten | Verhagen, Frans | Verheul, Jaap


De Verenigde Staten zijn nog steeds het machtigste land ter wereld en een zeldzaam succesvol experiment van twee eeuwen. Vier historici geven in deze serie colleges een verhelderend beeld van deze korte maar zeer intrigerende .... Lees meer


Europa

Een hoorcollege over de geschiedenis van de Europese samenwerking

Door: Rossem, van, Maarten


Maarten van Rossem schetst in dit hoorcollege de sociaal-economische geschiedenis van de Europese samenwerking na de Tweede Wereldoorlog en de daarmee samenhangende economische integratie van Europa. De meeste West-Europese landen .... Lees meer


Kunnen we leren van het verleden?

Een hoorcollege over het nut van geschiedenis

Door: Rossem, van, Maarten


In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar kunnen we wel van het verleden leren? Misschien helpt geschiedenis gebeurtenissen, trends en nieuws in perspectief te zetten en kan het zo een remedie .... Lees meer


De Amerikaanse presidentsverkiezingen

Een hoorcollege over de ontwikkelingen van 1960 tot nu

Door: Rossem, van, Maarten


Op dinsdag 8 november 2016 kiest Amerika een nieuwe president. Maar hoe werken die verkiezingen nou precies? Zo is de winnaar niet noodzakelijkerwijs de persoon met de meeste stemmen. In dit hoorcollege van bijna twee uur .... Lees meer


WO1 en Europa

Een hoorcollege over de invloed van de Eerste Wereldoorlog op de Europese geschiedenis

Door: Rossem, van, Maarten


Honderd jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog analyseert historicus Maarten van Rossem de invloed van deze ‘Grote Oorlog’ op de Europese geschiedenis. Hij schetst in dit 2 uur durende hoorcollege een korte .... Lees meer


Industriële revolutie

Een hoorcollege over de ontstaansgeschiedenis van het industriële westen

Door: Rossem, van, Maarten


In dit vier uur durende hoorcollege geeft Maarten van Rossem zijn visie op de ontstaansgeschiedenis van het industriële westen. Hij verhaalt over de ontwikkelingen die de industriële revolutie in Engeland mogelijk maakten en .... Lees meer


Heeft wetenschap nut?

Een hoorcollege van vijf hoogleraren over het belang van hun vakgebied voor Nederland

Door: Icke, Vincent | Mathijsen, Marita | Meijer, Fik | Philipse, Herman | Rossem, van, Maarten


Heeft wetenschap nut? Deze vraag is even briljant als absurd. Absurd omdat er maar weinig mensen zullen twijfelen aan de toegevoegde waarde die de moderne wetenschap ons sinds de wetenschappelijke revolutie heeft gebracht. Toch .... Lees meer


Kapitalisme

Een hoorcollege over de geschiedenis van onze moderne maatschappij

Door: Rossem, van, Maarten


Maarten van Rossem behandelt in dit college de geschiedenis van het Westerse  kapitalisme in de afgelopen eeuw, van de Great Depression tot nu. In de drie decennia na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een sterke .... Lees meer


Populisme

Een hoorcollege over de geschiedenis van de populistische politiek in Nederland

Door: Rossem, van, Maarten


Sinds de snelle opkomst van Pim Fortuin in 2002 is de Nederlandse politiek veranderd. De politieke partijen lijken zich inmiddels te hebben hervonden. Niet door zich tegen het populisme te keren, maar eerder door het te erkennen. .... Lees meer


Lenin en Stalin

Een hoorcollege over de leiders van revolutionair Rusland

Door: Rossem, van, Maarten


Vladimir Lenin en Josef Stalin waren de eerste twee leiders van de Sovjet-Unie. Door de verschillen in achtergrond, opleiding en ideologische opvattingen, hebben zij hun eigen stempel gedrukt op de politieke, industriële, .... Lees meer


De Atoombom

Een hoorcollege over de geschiedenis van de nucleaire wapenwedloop

Door: Rossem, van, Maarten


In 1939 startten de Amerikanen in het geheim het Manhattan Project dat zou leiden tot de ontwikkeling van de atoombom en het gebruik ervan op Hiroshima en Nagasaki. Maarten van Rossem behandelt de geschiedenis van het ontstaan van .... Lees meer


Tweede Wereldoorlog

Een hoorcollege over 's werelds grootste gewapende conflict

Door: Rossem, van, Maarten


Nederlands bekendste historicus Maarten van Rossem analyseert het ontstaan, het verloop en de gevolgen van het omvangrijkste gewapende conflict dat de wereld gekend heeft. In zijn vier uur durende hoorcollege neemt hij de .... Lees meer


Eerste Wereldoorlog

Een hoorcollege over het ontstaan, het verloop en de gevolgen

Door: Rossem, van, Maarten


Het begin van de 20e eeuw werd geconfronteerd met een van de bloedigste conflicten uit de geschiedenis. Een groot deel van de politieke geschiedenis van die eeuw kan herleid worden tot de volkomen onverwachte en desastreuze .... Lees meer


Geschiedenis in het groot

Een hoorcollege over de wereldgeschiedenis, van de big bang tot het heden

Door: Rossem, van, Maarten


Wat is onze plaats binnen de geschiedenis van de mensheid, van het leven op aarde, van onze planeet, het zonnestelsel en het gehele heelal? Waarom zouden we ons moeten interesseren voor deze geschiedenis op grote schaal, van de .... Lees meer


Koude Oorlog

Een hoorcollege over de wereldgeschiedenis van de strijd tussen Oost en West

Door: Rossem, van, Maarten


De Koude Oorlog was lang niet zo koud als de term doet vermoeden. Aan de periferie van beide invloedssferen werd wel degelijk bloedig gestreden. Conflicten in Korea, Cambodja en Vietnam eisten miljoenen slachtoffers. Van Rossem .... Lees meer


Hitler

Een hoorcollege over de opkomst en ondergang van Adolf Hitler

Door: Rossem, van, Maarten


In deze colleges plaatst Maarten van Rossem het leven van Hitler in een historische context. Veel is er bekend over de gruwelen uit de Tweede Wereldoorlog, maar hoe was het mogelijk dat één persoon zo verschrikkelijk veel .... Lees meer


Amerika

Een hoorcollege moderne geschiedenis van de V.S.

Door: Rossem, van, Maarten


In zijn hoorcollege over de moderne geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika zet Maarten van Rossem op humoristische wijze de ontwikkeling van de V.S. in de 20e eeuw uiteen. In een hoorcollege van zes hoofdstukken rijgt .... Lees meer