Foto-Van-Sas

Sas, Niek, van

Historicus en emeritus hoogleraar Geschiedenis na 1750 aan de Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Niek van Sas is historicus en emeritus hoogleraar Geschiedenis na 1750 aan de Universiteit van Amsterdam. Hij hield zich onder meer bezig met onderzoek naar de politiek en cultuur van West-Europa vanaf de 18e eeuw tot het heden. Ook de wording en aard van het ‘moderne’ Nederland behoorden tot zijn aandachtsvelden. Zijn belangrijkste werk over de ontstaansgeschiedenis van het hedendaagse Nederland is De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit 1750-1900 uit 2004.Nederlandse geschiedenis

Een hoorcollege over de Nederlandse geschiedenis, van de prehistorie tot nu

Door: Kooijmans, Leendert Louwe | Pleij, Herman | Nierop, Henk, van | Panhuysen, Luc | Sas, Niek, van | Nederlandse geschiedenis

Prijs: 17,99


De complete Nederlandse geschiedenis verteld door vooraanstaande historici: Leendert Louwe Kooijmans, Herman Pleij, Henk van Nierop, Luc Panhuysen, Niek van Sas en Piet de Rooy. Deze zes historici nemen u op hun .... Lees meer