Herman Selderhuis

Selderhuis, Herman

Hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht

Herman Selderhuis is hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en directeur van Refo500, het internationale platform van instellingen die zich bezighouden met de reformaties van de zestiende eeuw. Daarnaast is hij onder andere president van het Reformation Research Consortium en wetenschappelijk curator van de Johannes a Lasco Bibliotheek in Emden (Duitsland). Selderhuis heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, zowel wetenschappelijk als voor een breder publiek. Zijn bekendste populair-theologische boeken zijn Morgen doe ik het beter, gids voor gewone christenen (2002), Calvijn, een mens (2009) en Luther, een mens zoekt God (2015).Luther en de Reformatie

Een hoorcollege over de ontstaansgeschiedenis van het protestantisme

Door: Selderhuis, Herman

Prijs: 15,00


In 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen publiceerde. Het vormde het begin van een revolutie in het religieus denken in Duitsland en de rest van Europa: .... Lees meer