Groenveld, Simon

Emeritus hoogleraar aan de Universiteit Leiden

Prof. dr. Simon Groenveld (1941) is emeritus hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis van de vroegmoderne Tijd aan de Universiteit Leiden. Hij is auteur van vele publicaties, waaronder Vrede van Munster 1648-1998. Tractaat van ‘een aengename, goede en oprechte Vrede’ (1998) en De Winterkoning: balling aan het Haagse hof (2003). In 2009 verschenen twee boeken van zijn hand: Drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden en Het Twaalfarig Bestand, 1609-1621 en De jongelingsjaren van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Samen met Huib Leeuwenberg schreef hij De Tachtigjarige Oorlog. Opstand en consolidatie in de Nederlanden, ca. 1559-1650 (2012). In 2013 verschijnt zijn nieuwste boek Constantijn Huygens op dienstreis. Zijn verslag van een tocht maar Eindhoven en Spa, Luxemburg en Meurs. 

Nederland en de Gouden Eeuw

Een hoorcollege over de Nederlandse geschiedenis in de 17e eeuw
Door: Groenveld, Simon | Panhuysen, Luc | Prak, Maarten | Rodríguez Pérez, Yolanda
Prijs: € 25,00


In de Gouden Eeuw groeide de kleine Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uit een wereldwijd handelsimperium dat op cultureel en wetenschappelijk gebied tot zijn gelijke niet kende. Waarom toen en waarom hier? In vier .... Lees meer