Logo Filosofie Oost West  

Sprekers Filosofie Oost-West

Dr. Michiel Leezenberg

Dr. Michiel Leezenberg is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hij verbleef geruime tijd voor onderzoek in de islamitische wereld en publiceerde hierover talrijke artikelen. In 2001 verscheen van zijn hand Islamitische filosofie – een geschiedenis, dat bekroond werd met de Socrates wisselbeker. Leezenberg is auteur van een groot aantal boeken.

Drs. Dianne Sommers

Drs. Dianne Sommers studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en klassiek Chinees aan het Sinologisch Instituut te Leiden. Zij werkt als acupuncturist en fysiotherapeut in een praktijk in Amsterdam en is sinds 1987 als docent verbonden aan diverse opleidingen voor acupunctuur en natuurlijke geneeswijzen. Daarnaast ontwikkelt zij nascholingen op diverse terreinen.

Dr. Herman Tieken

Dr. Herman Tieken studeerde Sanskriet en Tamil aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1983 aan de Universiteit Utrecht. Tot 2010 was hij als docent verbonden aan de Universiteit Leiden. Zijn voornaamste interesse gaat uit naar Kavya literatuur in het Sanskriet, Prakrit en Tamil. Hij publiceerde vele boeken en vertalingen, waaronder De nectar van de liefde. Hāla’s ‘Sattasaī’, klassieke liefdespoëzie uit India (1981), De rosse buurt van Patna. De klucht “Ubhayābhisārikā’ van Vararuci (1985), Gedichten voor Shiva. Mystieke poëzie uit Zuid-India (1995), de Kamasoetra van Vatsayana (2008) en Poems on Life and Love in Ancient India (2009).

Drs. Theo van Leeuwen

Drs. Theo van Leeuwen studeerde letteren (Sanskriet en Pali) en filosofie. Sinds 1985 heeft hij een filosofische en dieptepsychologische praktijk. Tevens is hij als docent filosofie, ethiek en transpersoonlijke psychologie verbonden aan de Haagse Hogeschool, de Nederlandse Academie voor Psychotherapie en de Yoga Academie Nederland te Amsterdam. Theo is lid van de programmaraad van Filosofie Oost-West.

Dr. Henk Haenen

Dr. Henk Haenen studeerde geschiedenis en filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en was werkzaam in het voortgezet onderwijs. In 2006 promoveerde hij op Afrikaans denken: ontmoeting dialoog en frictie. Een filosofisch onderzoek, uitgegeven bij Buijten & Schipperheijn. Hij geeft colleges Afrikaanse filosofie aan diverse instellingen zoals Filosofie Oost-West en School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. In 2012 verscheen een tweede studie over Afrikaanse filosofie bij Garant Uitgevers: Sage filosofie. Pleidooi voor Afrikaanse wegen naar zelfstandigheid. Deze studie gaat in op de actuele betekenis van Afrikaanse filosofie voor politieke, economische en culturele moderniseringsprocessen in de nog jonge en kwetsbare Afrikaanse nationale staten. Momenteel doet hij onderzoek naar de betekenis van ‘verhalend denken’ voor Afrikaanse filosofie en – intercultureel dialogiserend – voor westerse filosofie.

Prof. dr. Paul Moyaert

Prof. dr. Paul Moyaert is hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hiernaast is hij lid van de Belgische School voor psychoanalyse. Moyaert publiceerde vele boeken, waaronder Ethiek en sublimatie. Over de ethiek van de psychoanalyse van Jacques Lacan (1994), De mateloosheid van het christendom. Over naastenliefde, betekenisincarnatie en mystieke liefde (1998) en Iconen en beeldverering. Godsdienst als symbolischepraktijk (2007).

Dr. Ad Verbrugge

Dr. Ad Verbrugge studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1999 op het proefschrift De verwaarlozing van het zijnde over de filosofie van Martin Heidegger. Verbrugge is als universitair hoofddocent verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij sociale en culturele filosofie en filosofie van de economie doceert. Hij mengt zich regelmatig in het publieke debat en is voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON). Zijn essaybundel Tijd van onbehagen: filosofische essays over een cultuur op drift (2004) werd vele malen herdrukt. In 2013 verscheen Staat van verwarring: het offer van liefde over de individualisering als ontbinding van het geheel en het verlangen naar lichamelijk indrukken.

Dr. Tjeu van den Berk

Dr. Tjeu van den Berk houdt zich in zijn vakgebied bezig met ‘initiatie’, ‘kunst’ (met name film en muziek) en de ‘symbolische werkelijkheid’. Bekende boeken van hem zijn: Die Zauberflöte, een alchemistische allegorie (5de druk), Mystagogie, inwijding in het symbolisch bewustzijn (5de druk), Het mysterie van de hersenstam (5de druk), Het Numineuze (2de druk) en Op de bodem van de ziel. Zijn laatste boek gaat over de visie van Carl Gustav Jung op kunst: Eigenzinnig kunstzinnig.

Drs. Jacob Slavenburg

Drs. Jacob Slavenburg studeerde gods- dienstgeschiedenis en specialiseerde zich in de gnostiek. Hij schreef een groot aantal boeken over de geschiedenis van het vroege christendom en de westerse esoterie. Daarnaast publiceerde hij de historische thriller Het document. Hij is medevertaler van de Nag-Hammadi-geschriften in het Nederlands en eindredacteur van het Grote Boek der Apokriefen.

Dr. Hein van Dongen

Dr. Hein van Dongen studeerde filosofie in Amsterdam en promoveerde bij prof. Otto Duintjer. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar esthetische ervaringen en naar de relatie tussen filosofie en architectuur. Bovendien is hij docent filosofie aan verschillende onderwijsinstellingen. In 2014 publiceerde het boek Bergson bij uitgeverij Boom en (als co-auteur) het boek Wild beasts of the philosophical desert bij Cambridge Scholars Press. Hein van Dongen is voorzitter van de Programmaraad van FOW.