Ad Verbrugge

Verbrugge, Ad

Universitair hoofddocent aan de UvA , filosoof en publicist

Dr. Ad Verbrugge studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1999 op het proefschrift De verwaarlozing van het zijnde over de filosofie van Martin Heidegger. Verbrugge is als universitair hoofddocent verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij sociale en culturele filosofie en filosofie van de economie doceert. Hij mengt zich regelmatig in het publieke debat en is voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON). Zijn essaybundel Tijd van onbehagen: filosofische essays over een cultuur op drift (2004) werd vele malen herdrukt. In 2013 verscheen Staat van verwarring: het offer van liefde, over de individualisering als ontbinding van het geheel en het verlangen naar lichamelijk indrukken.Liefde en verlangen in de wereldfilosofie

Een hoorcollege over liefde in de culturen van Azië, Afrika en Europa

Door: Leezenberg, Michiel | Sommers, Dianne | Tieken, Herman | Leeuwen, Theo, van | Haenen, Henk | Moyaert, Paul | Verbrugge, Ad | Berk, Tjeu, van den | Slavenburg, Jacob | Dongen, van, Hein

Prijs: 35,00


Liefde, erotiek en seksualiteit zijn universele thema's. Toch zijn er grote culturele verschillen in de manier waarop mensen deze thema's vormgeven in hun dagelijks leven, hun gebruiken, hun kunst en hun wetgeving. .... Lees meer