Yolanda Rodriguez Perez - hoorcolleges Home Academy

Rodríguez Pérez, Yolanda

Universitair Hoofddocent aan de UvA

Dr. Yolanda Rodríguez Pérez studeerde Moderne Talen en Culturen in Madrid. In 1996 studeerde ze af op een scriptie over een zeventiende-eeuwse roman over de Opstand. Deze roman werd door haar uitgegeven als De hond van de hertog van Alva. In 2003 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht op De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse Ogen. Sinds 2010 verzorgt zij als docent aan de Universiteit van Amsterdam colleges over Spaanse en Europese literatuur en cultuur. Vanaf 2013 leidt ze het NWO-project The Black legend and the Spanish Identity in Golden Age Spanish Theatre (l580-1665).Nederland & de Gouden Eeuw

Door: Rodríguez Pérez, Yolanda | Prak, Maarten | Groenveld, Simon | Panhuysen, Luc

Prijs: 25,00


Oorlogen economische groei creëerden de Gouden Eeuw. In de Gouden Eeuw groeide de kleine Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uit een wereldwijd handelsimperium dat op cultureel en wetenschappelijk gebied tot zijn gelijke .... Lees meer