De Tachtigers

De Tachtigers

De Tachtigers

Een hoorcollege over de literaire vernieuwers van 1880

Door: Mathijsen, Marita

Luisterduur: 4 uur en 25 minuten
Datum uitgave: 2021
ISBN: 9789085302254
Prijs: € 20,00


Samenvatting

In de literatuurgeschiedenis staan De Tachtigers bekend als een groep die een revolutie in de verstarde Nederlandse literatuur veroorzaakt heeft. Maar wie leest De Tachtigers nog? De negentiende-eeuwse Russen worden nog gelezen, Gustave Flaubert is een begrip, maar wie kent er van Herman Gorter meer dan de beginzin van zijn gedicht Mei: ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’? Wie leest er nog de magnifieke verdediging die Willem Kloos schreef bij de poëzie van Jacques Perk? En toch: wat er gebeurde in de literatuur zo rond 1885 was werkelijk spectaculair en revolutionair. Maar de critici konden de rijmloze impressionistische gedichten vol zelfgemaakte woorden en ongrammaticale zinnen niet waarderen. Lang duurde de bloei van de Tachtigers niet: na een aantal jaren kwam er ruzie tussen de kompanen en allen behalve Willem Kloos zochten nieuwe wegen. In haar hoorcollege gaat Marita Mathijsen in op de betekenis van de bekendste Tachtigers, hun aanvallen op de bestaande literatuur en op hun opvattingen over poëzie.

Download de bijlage bij het hoorcollege De TachtigersInhoudsopgave


College 1. De aanloop

H1. De literaire situatie in de jonge jaren van de Tachtigers

H2. Het naturalisme als nieuwe stroming in het proza

H3. Willem Kloos en het oeuvre van de jong overleden Jacques Perk

 

College 2. De doorbraak

H4. De oprichting van het tijdschrift De Nieuwe Gids

H5. De Tachtigers rekenen af met hun voorgangers : de spotgedichten Grassprietjes en daarna de bundel Julia

H6. Lodewijk van Deyssel schrijft Over literatuur, met een voorstel om te komen tot een vernieuwing in het proza

 

College 3. De bevestiging

H7. De eerste ideale roman van de Tachtigers: Een liefde van Lodewijk van Deyssel

H8. Het gedicht Mei van Herman Gorter en zijn latere revolutionaire Verzen uit 1890

H9. De late verschijning van de poëzie van Willem Kloos

 

College 4. De ommekeer

H10. Outsider Louis Couperus en zijn eerste roman Eline Vere

H11. De korte bloeitijd van de Tachtigers en de zoektocht naar nieuwe wegen


Over de spreker: Mathijsen, Marita

Prof. dr. Marita Mathijsen is emeritus hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd op het gebied van de negentiende-eeuwse literatuur en cultuur. Voor haar werkzaamheden ontving zij de Prins Bernhard Fonds Prijs voor de Geesteswetenschappen. Haar boek De geest van de dichter (1990) werd bekroond met de Multatuliprijs. In 2002 verscheen De gemaskerde eeuw, over de mentaliteit van de negentiende eeuw. Haar cultuurhistorische studie Historiezucht verscheen op de lijst van beste historische boeken van 2013. Ze is ook bekend om haar essays en columns, o.a. in NRC. Bij Home Academy verschenen van haar de hoorcolleges De waarde van het woord, Mulisch en De hang naar historie.