Het hiernamaals

Het hiernamaals - hoorcolleges Home Academy

Het hiernamaals

Een hoorcollege over dodencultus en onsterfelijkheidsgeloof in religie en cultuur

Door: Vermeersch, Etienne

Luisterduur: 3 uur 7 minuten
Datum uitgave: 15/12/2015
ISBN: 9789085301486
Prijs: 18,00


Samenvatting

De meeste culturen en religies kennen een vorm van dodencultus en dodengeloof: gedragingen en denkbeelden rond de doden en de dood. Zoals bijvoorbeeld het achterlaten van voorwerpen en sieraden in een graf, angst voor de doden en bidden voor de ziel van de overledene. In bepaalde culturen is ook een echte vorm van onsterfelijkheidsgeloof ontstaan: de overtuiging dat de persoon na zijn dood verder leeft en in dat bestaan de gevolgen ondergaat van zijn daden in het vorige leven.

Etienne Vermeersch behandelt verschillende vormen van dodencultus, dodengeloof en onsterfelijkheidsgeloof die door de eeuwen heen wereldwijd zijn ontstaan. Van de dodencultus van het oude Egypte tot het re├»ncarnatiegeloof in India. Van Plato’s idee over de ziel tot het leven na de dood in het zoroastrisme. En van het onsterfelijkheidsgeloof in het late juda├»sme tot aan de kruisdood en verrijzenis van Jezus als de essentie van het christendom.

Download de bijlage bij het hoorcollege Het hiernamaals.


Inhoudsopgave


College 1. Dood en doden in oude culturen en religies
H1. Inleiding
H2. Dodencultus en dodengeloof
H3. Onsterfelijkheidsgeloof

 

College 2. Onsterfelijkheid in het judaïsme
H4. Dodengeloof in het vroege judaïsme
H5. Evolutie van de denkbeelden in het judaïsme

 

College 3. Onsterfelijkheid in het christendom
H6. De essentie van het christendom
H7. Het concept van plaatsvervangend lijden
H8. Dogmatische ontwikkelingen van het ziels- en opstandingsgeloof
H9. Wijsgerige besprekingen en besluit


Over de spreker: Vermeersch, Etienne

Prof. dr. Etienne Vermeersch (1934-2019) was een Vlaams filosoof, ethicus, scepticus en opiniemaker. Hij was emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Gent en meer dan 30 jaar een van de meest toonaangevende filosofen van Belgi├ź.

Oorspronkelijk studeerde hij voor priester, maar na vijf jaar trad hij uit de jezuïetenorde en werd atheïst. Hij weerlegt het bestaan van God, onderzoekt de historiek en de inhoud van de Bijbel en de Koran, en keert zich tegen de vrouwonvriendelijke praktijken in de geopenbaarde godsdiensten.

Hij was o.m. lid van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, van de Raad van Bestuur van het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie, van de MiNa-Raad en van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid en voorzitter van het Raadgevend Comite voor Bio-ethiek.

Etienne Vermeersch publiceerde vele wetenschappelijke werken, opiniestukken in kranten en tijdschriften en boeken voor een breed publiek, waaronder: De ogen van de Panda, een milieufilosofisch essay (1988), De rivier van Herakleitos, met co-auteur Johan Braeckman (2008) en Een zoektocht naar waarheid, in samenwerking met Dirk Verhofstadt (2011). Kijk voor meer informatie op www.etiennevermeersch.be

Etienne Vermeersch overleed in januari 2019.