Homerus en Odysseus

Homerus en Odysseus

Homerus en Odysseus

Een hoorcollege over de dichter, zijn werk Odyssee en de held Odysseus

Door: Dolen, Hein, van

Luisterduur: 5 uur 40 minuten
Datum uitgave: 23/05/2019
ISBN: 9789085301868
Prijs: 25,00


Samenvatting

De Odyssee is onbetwistbaar een van de fraaiste dichtwerken die ooit zijn geschreven. Sinds het ontstaan van dit werk, waarschijnlijk rond 725 v.C., zijn in elke eeuw talrijke studies verschenen over de persoon van de dichter Homerus en zijn twee heldendichten, Ilias en Odyssee. De geboorteplaats, het leven en de werkwijze van deze begaafde ā€˜bardā€™ zijn altijd onderwerp van discussie geweest, maar ook de vraag of beide boeken wel van zijn hand waren en wat de betekenis van deze twee geschriften is geweest voor de antieke mens in de latere generaties.

In zijn vier colleges zet Hein van Dolen Homerus en vooral de Odyssee centraal. Aandacht wordt besteed aan zoveel mogelijk facetten van de dichter en zijn werk. Eerst wordt een inleiding gegeven over de persoon van Homerus en de twee epen. Vervolgens komt het dagelijks leven ten tijde van Homerus aan bod: hoe woonde men, wat werd er gegeten en gedronken, hoe kleedden de mensen zich, waaruit bestonden de ceremonies en offers, welke begrafenisriten waren er, hoe werd er gevaren en heeft Homerus de schrijfkunst beheerst?

Aan de persoon van Odysseus wordt uitgebreid aandacht besteed, zoals zijn wederwaardigheden, karakter, uiterlijk en dood. Daarna komen de reizen van Odysseus en zijn zoon aan de orde. Bovendien worden tal van theorieĆ«n besproken die er in alle eeuwen zijn geopperd over de locaties van Odysseusā€™ zwerftochten. Ten slotte wordt gesproken over de figuur van Odysseus zoals die bij latere Griekse en Europese schrijvers voorkomt.

Download de bijlage en presentatie van het hoorcollege Homerus en Odysseus.

Dit hoorcollege is georganiseerd in samenwerking metĀ HOVO Amsterdam.


Inhoudsopgave


College 1. Homerus en zijn werk Odyssee
H1. De persoon Homerus
H2. Het genie Homerus
H3. Homerus als opvoeder van de Grieken
H4. Opzet van de Odyssee
H5. De toespraak van Odysseus tot NausikaƤ

 

College 2. De wereld van Odysseus
H6. Het paleis van Odysseus
H7. Kleding
H8. Eten en drinken
H9. Huwelijk en bruiloft
H10. Begrafenis en leven na de dood
H11. Offers en goden
H12. Scheepvaart
H13. Schrift

 

College 3. De persoon van Odysseus
H14. Afkomst en naam
H15. Uiterlijk en eigenschappen
H16. VĆ³Ć³r de tocht naar Troje
H17. Bij Troje
H18. De verovering van Troje en de dood van Odysseus
H19. Het voortleven van Odysseus in latere literatuur

 

College 4. De reizen van Odysseus
H20. Theorieƫn over zijn zwerftochten, van de Oudheid tot heden
H21. Ithaka
H22. Corfu, Siciliƫ en de straat van Messina
H23. Het Eolische eiland Lipari en Scheria in Italiƫ


Over de spreker: Dolen, Hein, van

Drs. Hein van Dolen is classicus, Byzantinoloog, vertaler en publicist en reisleider. Hij vertaalde onder meer blijspelen van Aristophanes, het volledige werk van Herodotus en een groot aantal filosofische en retorische teksten. Hij geeft vele colleges voor HOVO en begeleidt ook ā€“ mede voor HOVO ā€“ studiereizen naar o.a. Turkije en Griekenland. In 2013 won hij de OIKOS publieksprijs, bedoeld voor een persoon, al dan niet uit de academie, die ofwel in het afgelopen jaar ofwel met zijn of haar gehele oeuvre een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de promotie van de klassieken onder een breed publiek.

Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, waaronder veelgeprezen vertalingen, maar ook publiceerde hij boeken over Griekse mythologie voor kinderen, zoals Op naar de Olympos!