Levenslot of levenskunst?

Levenslot of levenskunst - hoorcolleges Home Academy

Levenslot of levenskunst?

Een hoorcollege over de levensvisies van grote denkers en schrijvers

Door: Buuren, Maarten van | Dohmen, Joep

Luisterduur: 10 uur en 1 minuut
Datum uitgave: 2010
ISBN: 9789085309284
Prijs: € 40,00


Samenvatting

‘Waarom zou niet iedereen een kunstwerk van zijn leven kunnen maken?’ vroeg de Franse filosoof Michel Foucault zich 25 jaar geleden af. Wij herkennen ons nog steeds in deze vraag nu de grote idealen en utopieën zijn verbleekt. Denkers en schrijvers verschillen  echter van mening over de invulling daarvan. Van een krachtige en optimistische levensvisie tot sceptisch en op het sombere af. In tien hoorcolleges  bespreken Joep Dohmen en Maarten van Buuren om beurten beroemde denkers en schrijvers.

Download de lijst met aanbevolen literatuur van het hoorcollege Levenslot of levenskunst?

Dit hoorcollege is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Utrecht.Inhoudsopgave


College 1. Michel Montaigne: de kunst om in het hier en nu te leven (Joep Dohmen)
H1. Tussen burgerplicht en verlangen naar rust
H2. Montaigne en zijn tijd
H3. Montaignes zoektocht naar zichzelf in zijn Essays
H4. De kunst om een goede vorm te vinden

 

College 2. François de la Rochefoucauld: de moraal van de honnête homme (Maarten van Buuren)
H5. Een verdwaalde musketier
H6. Het jansenisme en de eigenliefde
H7. De syntax van de Maximen
H8. De moraal van de honnête homme

 

College 3. Friedrich Nietzsche: de overwinning van het nihilisme (Joep Dohmen)
H9. Nietzsche als arts van de cultuur
H10. Nietzsches visie op de moraal
H11. Het nihilisme in de westerse cultuur
H12. Nietzsches overwinning van het nihilisme

 

College 4. Fjodor Dostosjevski: de last van de vrijheid (Maarten van Buuren)
H13. Dostojevski en de vadermoord
H14. Misdaad en straf
H15. De broers Karamazov
H16. De grootinquisiteur

 

College 5. Michel Foucault: oproep tot levenskunst (Joep Dohmen)
H17. Foucaults antihumanisme
H18. Weten en macht
H19. De wending naar de levenskunst
H20. De laatmoderne vrijheidspraktijk

 

College 6. Robert Musil: een laboratorium voor de ziel (Maarten van Buuren)
H21. Een laboratorium voor de ziel
H22. De man zonder eigenschappen
H23. Mystiek zonder god
H24. Musil en de levensstijl

 

College 7. Charles Taylor: reis naar de diepte (Joep Dohmen)
H25. Filosoof van de verzoening
H26. Bronnen van het zelf
H27. De ethiek van de authenticiteit
H28. Zinvol leven in de late moderniteit

 

College 8. Jean-Paul Sartre: wegen der vrijheid (Maarten van Buuren)
H29. De verschoppeling
H30. Wat is existentialisme?
H31. Het bestaan als val
H32. Ethiek van het existentialisme

 

College 9. Peter Bieri: het handwerk van de vrijheid (Joep Dohmen)
H33. Peter Bieri, filosoof en romancier
H34. Bieri over het voeren van een eigen leven
H35. Ervaringen van vrijheid en onvrijheid
H36. Pascal Mercier

 

College 10. Michel Houellebecq: tegen de moderniteit (Maarten van Buuren)
H37. Een vreemde jongen
H38. De wereld als markt en strijd
H39. Elementaire deeltjes
H40. Mogelijkheid van een eiland


Over de spreker: Buuren, Maarten van | Dohmen, Joep

Prof. dr. Joep Dohmen (1949) is hoogleraar Wijsgerige en Praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Hij studeerde filosofie in Utrecht en Leuven. Vanaf 1992 tot 1998 was hij medeoprichter en adjunct-hoofdredacteur van Filosofie Magazine. In 1994 verscheen van zijn hand Nietzsche over de menselijke natuur. In 2002 kwam zijn boek Over levenskunst uit, een bloemlezing met de mooiste teksten over de levensvragen van de grote filosofen die nog steeds actueel zijn. In 2007 verscheen zijn monografie Tegen de onverschilligheid waarin hij pleit voor meer bezieling, en vorig jaar schreef hij het essay voor de Maand van de Filosofie: Het leven als kunstwerk (2008). Recent verscheen zijn oratie Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal (2009), over verantwoordelijkheid voor jezelf en voor anderen.


Recensies

 

Is het leven maakbaar, vol kansen en uitdagingen?
Of moeten we ons neerleggen bij een uitkomst die vaststaat? Voor Levenslot of levenskunst
onderwierpen Joep Dohmen en Maarten van Buuren het werk van tien denkers annex schrijvers aan een analyse om helder te maken welke levensvisie zij er op na hielden(en houden). Het zijn niet de minsten: Montaigne,
De La Rochefoucauld, Nietzsche, Dostojevski, Foucault, Musil, Charles Taylor, Sartre, Bieri en Houellebecq. Het grote aantal Fransen is vooral ingegeven door de achtergrond van Van Buuren, hoogleraar Franse taal en letterkunde.
Maar de rijkdom aan ideeën die de revue passeert is enorm en wordt bovendien op zeer inspirerende wijze (Taylor!) uiteengezet. Na Levenslotof levenskunst is het niet langer mogelijk, bijvoorbeeld, De Broers
Karamazov, De man zonder eigenschappen, Walging, Nachttrein naar Lissabon en Elementaire deeltjes louter als pageturner te lezen. Na tien cd’s vol nieuwe perspectieven zegeviert de boodschap boven
de vorm.

Bron: Woest en ledig - Joep Ruiten