DM loobuyck

Loobuyck, Patrick

Hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen

Prof. dr. Patrick Loobuyck studeerde godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven en Moraalwetenschappen aan de UGent. Hij is momenteel als hoogleraar verbonden aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen waar hij het vak Levensbeschouwing doceert. Hij is tevens als gastprofessor verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de UGent waar hij onder meer politieke filosofie doceert. Zijn onderzoek focust op religie in de democratische, seculiere samenleving – met bijzondere aandacht voor kerk-staat verhoudingen, John Rawls, J├╝rgen Habermas, levensbeschouwelijk onderwijs, geschiedenis van tolerantie en liberale neutraliteit.

Hij is de auteur van onder meer deze boeken: Samenleven met overtuiging(en) (2015), De lokroep van IS (2015), Meer LEF in het onderwijs (2014) en De seculiere samenleving (2013).

Ook in het publiek debat over levensbeschouwing, onderwijs en democratie is hij een gewaarde stem. Hij schreef stukken in onder meer Knack, De Standaard, De Morgen en Le Soir en gaf interviews in tal van kranten, op radio en televisie.

 Verlichting vandaag

Een hoorcollege over verlichtingsfilosofie in multidisciplinair en hedendaags perspectief

Door: Braeckman, Johan | Philipse, Herman | Commers, Ronald | Lemmens, Koen | Cloot, Ivan, Van de | Beeckman, Tinneke | Loobuyck, Patrick

Prijs: 27,50


De historische Verlichting wordt vandaag zowel verguisd als opgehemeld. Sommigen ontwaren in onze politieke zeden een Verlichtingsfundamentalisme, anderen menen dat de idealen van de Verlichting bedreigd worden. In deze serie hoorcolleges worden .... Lees meer


In gods naam

Een hoorcollege over religie en geweld

Door: Busch, Christophe | Cliteur, Paul | Lernout, Geert | Loobuyck, Patrick | Scheffer, Paul

Prijs: 27,50


De aanslagen zoals in Parijs en Brussel zijn voor velen onbegrijpelijk. Wat kan mensen ertoe drijven om zichzelf en vele onschuldige omstaanders de dood in te jagen? Wat kan verklaren dat men .... Lees meer