Thony

Visser, Anthonya

Decaan van de faculteit der letteren van de RUG

Prof. dr. Anthonya Visser is als hoogleraar moderne Europese literatuur en cultuur aan de RUG. Zij schrijft over nieuwere Duitstalige literatuur, Oost-Duitse poëzie en identiteitsvraagstukken na de ‘Wende’. Ze heeft ook over Friese poëzie gepubliceerd.

 Grote schrijvers van Goethe tot nu

Een hoorcollege over de Duitse literatuurgeschiedenis na de Verlichting

Door: Visser, Anthonya

Prijs: 27,50


In deze reeks hoorcolleges behandelt Anthonya Visser belangrijke Duitstalige schrijvers van de 18e tot en met de 21e eeuw. Teksten van Goethe, Heine, Kafka en anderen worden belicht vanuit literatuurhistorisch perspectief, waarbij .... Lees meer