Thony  

Visser, Anthonya

Hoogleraar Duitse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Leiden

Prof. dr. Anthonya Visser is als hoogleraar Duitse taal- en letterkunde verbonden aan de Universiteit van Leiden. Zij schrijft over nieuwere Duitstalige literatuur, Oost-Duitse poëzie en identiteitsvraagstukken na de ‘Wende’. Ze heeft ook over Friese poëzie gepubliceerd.

  

Grote schrijvers van Goethe tot nu

Een hoorcollege over de Duitse literatuurgeschiedenis na de verlichting
Door: Visser, Anthonya
Prijs: € 27,50


In deze reeks hoorcolleges behandelt Anthonya Visser belangrijke Duitstalige schrijvers van de 18e tot en met de 21e eeuw. Teksten van Goethe, Heine, Kafka en anderen worden belicht vanuit literatuurhistorisch perspectief, waarbij .... Lees meer