Heeft wetenschap nut?

Heeft wetenschap nut?

Heeft wetenschap nut?

Vijf hoogleraren over het belang van hun vakgebied voor Nederland

Door: Philipse, Herman | Meijer, Fik | Rossem, van, Maarten | Icke, Vincent | Mathijsen, Marita

Luisterduur: 2 uur 6 minuten
Datum uitgave: 10/10/2013
ISBN: 9789085301332
Prijs: 10,00


Samenvatting

Heeft wetenschap nut? Deze vraag is even briljant als absurd. Absurd omdat er maar weinig mensen zullen twijfelen aan de toegevoegde waarde die de moderne wetenschap ons sinds de wetenschappelijke revolutie heeft gebracht. Toch ook briljant, omdat juist de wetenschap zelf een kritische houding moet hebben t.a.v. alles, dus ook zichzelf.

De hoogleraren Herman Philipse, Fik Meijer, Maarten van Rossem, Vincent Icke en Marita Mathijsen beantwoorden deze vraag vanuit hun vakgebied in korte colleges van ongeveer 25 minuten. Deze opname is het resultaat van een door NRC, de Rode Hoed en Home Academy georganiseerde Middag van het hoorcollege.

Dit college is opgenomen bij de Rode Hoed.


Inhoudsopgave


College 1. Herman Philipse over het nut van de wijsbegeerte
College 2. Fik Meijer over het nut van oude geschiedenis
College 3. Maarten van Rossem over het nut van moderne geschiedenis
College 4. Vincent Icke over het nut van natuurwetenschappen
College 5. Marita Mathijsen over het nut van geesteswetenschappen


Over de sprekers: Philipse, Herman | Meijer, Fik | Rossem, van, Maarten | Icke, Vincent | Mathijsen, Marita

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen:Ā God in the Age of Science?: A Critique of Religious ReasonĀ (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?